De grove en fijne motoriek


De grove motoriek

FotoWanneer kinderen drie zijn, beheersen ze verschillende vaardigheden zoals springen, hinkelen en rennen. Op hun vierde en vijfde jaar zijn deze vaardigheden verder verbeterd, omdat ze meer controle hebben over hun spieren. Vijfjarige kunnen dan ook al activiteiten doen waarbij een goede coördinatie nodig is, zoals fietsen en klimmen. Deze voorruitgang op het gebied van de grove motoriek heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Myeline neemt toe rondom de neuronen in het gebied van de hersenen,  die te maken hebben met evenwicht en coördinatie. Wat ervoor zorgt dat motorische vaardigheden zich beter kunnen ontwikkelen. Maar ook is de groei tijdens de peuter en kleutertijd zo groot omdat kinderen veel in beweging zijn. Ze zijn erg actief en oefenen veel. Op driejarige leeftijd ligt het activiteitsniveau zelfs hogen dan tijdens welke leeftijd dan ook. De peuter en kleutertijd is dus de actiefste tijd van het leven. Hoe actief een kind is heeft ook te maken met hun aangeboren temperament. Kinderen die in hun babytijd erg actief zijn, zullen dat als peuter en kleuter meestal ook zijn. De genen spelen een belangrijke rol met het bepalen van activiteit. Maar ook omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld of ouders het toelaten om hun kind vrij te laten spelen. 

Er zijn een aantal verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om de grove motoriek. Jongens zijn over het algemeen sterker dan meisjes. Ze kunnen vaak verder gooien en hoger springen. Ook is het activiteitsniveau van jongens hoger dan van meisjes. Hoewel meisjes minder sterk zijn, en hun activiteitsniveau lager ligt, zijn ze wel beter in activiteiten waarvoor coördinatie van armen en benen nodig is. Ze kunnen bijvoorbeeld beter balanceren.

Fijne motoriek

Bij de fijne motoriek gaat het om subtielere lichaamsbewegingen zoals het gebruik van bestek, knippen, veters strikken en schrijven. Om deze vaardigheden te beheersen is veel oefening nodig. Maar ook op het gebied van de fijne motoriek zijn er duidelijke ontwikkelingspatronen te zien. Wanneer een kind 3 jaar is kan het zijn kleren zelf uitdoen, naar het toilet, een eenvoudige puzzel maken en blokjes in de juiste vormen doen. Maar deze taken gaan meestal niet meteen even soepel. Wanneer een kind 4 jaar is, is de fijne motoriek flink verbeterd. Ze kunnen vaak al vouwen en hun naam schrijven. Ik heb zowel de grove als de fijne motoriek geobserveerd. Dit heb ik gedaan a.d.h.v. KIJK!. Dit is een volgsysteem die we gebruiken bij de kleuters. In de eerste plaats zorgen observaties voor informatie over de voortgang van de activiteiten. Als leraar kijk en luister je naar wat de kinderen doen en zeggen. Lukt het om de activiteit uit te voeren? Zijn ze betrokken? Wordt er samengewerkt? Beleven ze plezier aan de activiteit? Wordt het materiaal op de juiste wijze gebruikt? Is de activiteit uitdagend genoeg? Observaties geven een beeld van hoe een kind zich ontwikkelt. Als leerkracht is het belangrijk dat je hier een goed inzicht op hebt, zodat je vast kunt stellen of het kind zich goed ontwikkelt, of nog andere onderwijsbehoeftes heeft. Voor de rapporten hebben we KIJK! ingevuld voor alle leerlingen. Dit hebben we voor de grove en fijne motoriek gedaan a.d.h.v. een observatielijst. Tijdens de gym en heb buitenspelen heb ik bijvoorbeeld gekeken of kinderen al konden klimmen, een bal konden overgooien, of al konden huppelen. Als leerkracht moet je je lessen op een slimme manier indelen, zodat je zelf tijd overhoudt om goed rond te kijken en te observeren. Dit kun je ook doen door bij een groepje kinderen te gaan zitten tijdens het knutselen. Kan het kind al knippen? Hoe houdt het kind de schaar vast? Heeft het kind een voorkeurshand? Kan het kind al schrijven? Wat voor tekeningen maakt het kind? Al deze gegevens worden geobserveerd en daarna ingevoerd in het online volgsysteem. Dit online volgsysteem geeft de gegevens weer in ontwikkelingslijnen. Hierop is duidelijk te zien wat er van een kind met die leeftijd wordt verwacht, en waar het kind zich bevind. 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *