Beginnende geletterdheid (groep 1-3)


De overgang van groep 2 naar groep 3

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap. In groep 2 is er nog sprake van open leersituaties en spelenderwijs leren terwijl kinderen in groep 3 veel meer in aanraking komen met formele instructiesituaties waar de nadruk vooral ligt op het technisch lezen […]


Tussendoelen beginnende geletterdheid

Er zijn verschillende aanpakken om de leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij speelt de leeromgeving en de leerkracht een belangrijke rol (Paus, 2010). Door het Expertisecentrum Nederlands (EN) zijn tussendoelen op het gebied van taal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen. Deze tussendoelen geeft de leerkracht een handreiking hoe hij of zij er […]


Een rijke taalomgeving creëren

Een rijke leeromgeving is cruciaal om tot taalontwikkeling te komen (Paus, 2010). De leerkracht maakt zelf deel uit van deze leeromgeving. Er zijn verschillende dingen die je als leerkracht kunt doen om deze omgeving nog betekenisvoller te maken op taalgebied en kinderen te stimuleren en bevorderen om met taal aan […]