Kleuters en Fysieke ontwikkeling


Fysieke ontwikkeling in de peuter en kleutertijd

In deze periode zijn er grote verschillen in lengte en gewicht. De gemiddelde verschillen in lengte en gewicht tussen jongens en meisjes in de peuter en kleutertijd nemen ook toe. Ook zijn er grote verschillen tussen kinderen in economisch ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Dit heeft te maken met de voeding […]